Dagactie EM5 PK – 6 Capsules – Erectiepillen Gratis verzending!

20 september 2015 | Auteur: | Posted in Kortingscodes & aanbiedingen

24-uurs deal EM5 PK – 6 Capsules – Erectiepillen Gratis verzending! alleen vandaag voor maar €12.95 ipv €29.95

In Nederland heeft ongeveer 14% van de mannen ouder dan 18 jaar wel eens last van een erectiestoornis. Dat zijn meer dan 800.000 mannen!Iedere man heeft er wel eens mee te maken of kan er mee te maken krijgen: een tijdelijk erectieprobleem. Het niet goed stijf worden van de penis is meestal slechts een tijdelijk probleem. Echter als hier vaker sprake van is, noemen we dit een erectiestoornis. Veel mannen durven er niet over te praten, er bestaat nog steeds een groot taboe rond het bespreken van erectiestoornissen. Het gevolg kan zijn dat mannen intieme situaties proberen te ontwijken, wat geen positief effect heeft op de relatie.Em5 is een potentieverhogend middel dat niet alleen zorgt voor een stevige erectie maar er tevens voor zorgt dat deze langer behouden blijft. Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er tijdens seksuele opwinding bloed in de penis kan stromen en de druk verhoogd wordt. Na seksuele stimulatie helpt het Epimedium brevicornum Em5 extract niet alleen de erectie te verbeteren, maar het geeft tevens een relaxed gevoel.Bereiden en gebruik:On­ge­veer één uur voor de sek­su­e­le ac­ti­vi­teit 2 cap­su­les met wa­ter in­ne­men. In­dien ge­wenst de do­se­ring op­voe­ren naar maxi­maal 2x daags 3 cap­su­les voor de ac­ti­vi­teit. Aan­be­vo­len da­ge­lijk­se do­se­ring niet over­schrij­den. Slik de cap­su­le in zijn ge­heel door met wa­ter. Em5 be­vor­dert al­leen een erec­tie wan­neer u sexu­eel op­ge­won­den wordt. De tijd die hier­bij no­dig is kan per per­soon ver­schil­len, maar ge­mid­deld duurt dit een uur. Het over­ma­tig drin­ken van al­co­hol kan tij­de­lijk de mo­ge­lijk­heid om een erec­tie te krij­gen be­ïn­vloe­den. Voor een op­ti­ma­le in­vloed van Em5 wordt ge­ad­vi­seerd om geen gro­te hoe­veel­he­den al­co­hol te drin­ken voor­dat u Em5 in­neemt. Niet te ge­brui­ken door jon­ge­ren on­der de 18 jaar en door vrou­wen. Niet te ge­brui­ken bij over­ge­voe­lig­heid voor één van de be­stand­de­len.Ingrediënten:Pa­nax Gin­seng, Vul­mid­del (Aard­ap­pel­zet­meel), Epi­me­di­um ex­tract (Hor­ny goat), Ge­la­ti­ne, L-Ar­gi­ni­ne, kleur­stof­fen (Cand­urin Sil­ver Fi­ne, Bril­jant­blauw FCF).Bewaren:Bij ka­mer­tem­pe­ra­tuur (15-25’C) op een dro­ge, don­ke­re plaats be­wa­ren. Bui­ten be­reik van jon­ge kin­de­ren hou­den. 

The post Dagactie EM5 PK – 6 Capsules – Erectiepillen Gratis verzending! appeared first on Kortingsbonnen en kortingscodes.

Auteur:

This author has published 11851 articles so far. More info about the author is coming soon.

Geef een reactie