Factoring onterecht nog relatief onbekend bij mkb en zzp 6136

22 februari 2014 | Auteur: | Posted in Financieel

Steeds meer kredietaanvragen van kleine ondernemers (zzp en mkb) worden door banken afgewezen. Voornamelijk voor jonge bedrijven blijkt het moeilijk om aan de acceptatiecriteria van banken te voldoen. Dit belemmert de groei en zorgt voor onnodige faillissementen. Uit het rapport %u201CLeasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten%u201D opgesteld door Panteia blijkt dat veel ondernemers niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de kansen van leasing en factoring als alternatief voor een banklening.

Factoring ZZP en Factoring MKB
Leasing en factoring verlenen zowel voor zzp%u2019ers als mkb%u2019ers volop kansen om aan supplementair werkkapitaal te komen. Beide financieringsvormen financieren op grond van activa waardoor ze zeer geschikt zijn voor kleine en startende ondernemingen. Uit het rapport blijkt dat vooral de voordelen van factoring nog onbekend zijn onder ondernemers. Factoring helpt ondernemers met het direct innen van openstaande vorderingen. Zeker bij lange betaaltermijnen kan dit een zeer waardevol instrument zijn. Openstaande vorderingen worden onafhankelijk van de betaaltermijn van de opdrachtgever direct omgezet in liquide middelen. Naast dat de factoringmaatschappij wacht op de betaaltermijn van de opdrachtgever, neemt deze ook het debiteurenbeheer over.

Factoring, onbekend maakt onbemind?
Factoring is onder zzp%u2019ers en het mkb nog betrekkelijk onbekend omdat veel ondernemers vermoeden dat deze vorm van financiering alleen is weggelegd voor de allergrootste bedrijven. Daarnaast zijn ondernemers bang voor de kosten en de invloed die factoring heeft op de klantrelatie. Het rapport van Panteia geeft aan dat door deze vooroordelen factoring nog niet wordt gezien als een goed alternatief voor een banklening. Hetzelfde rapport geeft aan dat ondernemers die wel vertrouwd zijn met factoring juist heel positief zijn over de dienstverlening en in de toekomst zontwijfel opnieuw gebruik zullen maken van factoring. Onbekend maakt onbemind, terwijl juist veel bedrijven geholpen kunnen zijn met deze alternatieve financieringsvorm.

In Nederland is een aantal factoring bedrijven die zich focussen op factoringdiensten voor ondernemers. Heldere werkprocessen en duidelijke kostenstructuren zorgen voor een transparante dienstverlening waar veel ondernemers van profiteren. Daarnaast eisen deze factoringbedrijven geen minimumomzet waardoor ook ondernemers met lage factuurbedragen hun facturen kunnen laten voorfinancieren.


Auteur:

This author has published 3957 articles so far. More info about the author is coming soon.

Geef een reactie