{Kies voor een alarmsysteem dat meer doet dan alleen maar loeien.| Wat gebeurt er als uw alarmsysteem in werking treedt?| Kies voor een alarmsysteem dat live in verbinding staat met de hulpdiensten.} 6107

4 februari 2014 | Auteur: | Posted in Elektronica

{De dag van vandaag is veiligheid geen luxe meer maar een noodzakelijkheid vermits er extreem veel inbraken gebeuren in ons land.| Door de sterke verhoging van het aantal woninginbraken in ons land is het elementair om welbewust te kiezen voor inbraakpreventie.| Het aanschaffen van een alarmsysteem is vandaag de dag elementair om uw woonhuis te beveiligen alvorens er een inbraak plaatsvindt.| Wacht niet totdat u slachtoffer wordt van een woninginbraak en beveilig uw woonst preventief door te opteren voor een professioneel en betaalbaar alarmsysteem.| Een alarmsysteem is vandaag de dag een prioriteit geworden aangezien het aantal woninginbraken in ons land beduidend blijft omhooggaan.} {De reden dat er zoveel inbraken in ons land gebeuren, is dat ons land in het midden gelegen is waar men uitermate weelderig leeft en bijzonder weinig beveiliging plaatsvindt. Alsmede de grote immigratie en de milde celstraf op inbraak heeft hier mee te maken. Zolang er op Europees niveau nauwelijks maatregelen worden getroffen, zal het aantal inbraken niet verminderen.| Vorige kalenderjaar vonden er meer dan 75.000 inbraken plaats in ons land. Dit is het hoogste aantal sinds jaren. Het merendeel van de inbraken wordt gepleegd door criminele bendes die afkomstig zijn uit Oost-Europese landen.| De laatste jaren blijft het aantal woninginbraken in ons land fors stijgen. De federale politie heeft meer dan 350 actieve criminele bendes in kaart gebracht. Die zijn goed voor meer dan 1500 inbrekers. De georganiseerde bendes nemen een berekend risico daar ze bij een eventuele schuldigverklaring een relatief korte gevangenisstraf moeten uitzitten in ons land.} {Heel wat mensen opteren dan ook om een alarm te plaatsen waardoor de kans tot inbraak in de woning met 60% daalt. Dit komt voornamelijk omdat inbrekers aan de buitensirene van het alarmsysteem weten dat de woning beveiligd is. Dientengevolge zijn er zeer veel fakesirenes op de markt maar een doorsnee inbreker kan er de valse sirenes zo uithalen.| Een aanzienlijk deel van de bevolking gaat hun huis beveiligen door middel van een alarmsysteem. Dientengevolge daalt de kans op een woninginbraak met 60 %. De reden hiervan is dat de buitensirene die aanschouwelijk op de voorzijde van de woonst hangt, de amateuristische inbrekers behoorlijk afschrikt. Het laten installeren van een valse buitensirene kan ook een mogelijkheid zijn maar bedenk wel dat een groot deel van de criminele bendes de valse buitensirene zullen waarnemen.| Sommige mensen kiezen om zich preventief te beveiligen tegen een inbraak. Anderen opteren pas voor de aanschaf van een alarmsysteem nadat ze slachtoffer worden van een woninginbraak. Wist u dat u 60 % minder risico hebt om slachtoffer te worden van een inbraak als u over een alarmsysteem beschikt? De buitensirene is een tool die schrikwekkend werkt voor inbrekers.| Kies welbewust voor een alarmsysteem dat doeltreffend werkt. Maak geen gebruik van een namaak buitensirene want ook een aanzienlijk deel van de criminelen weten het onderscheid tussen een werkelijke en een fake sirene.}

{Wat met de andere 40 % van de inbrekers die niet achteruitdeinzen van een alarminstallatie?| 40 % van de criminele bendes deinzen niet terug voor een alarmsysteem. Wat nu?| Veertig percent van de inbrekers laten zich niet intimideren door een alarmsysteem. Wat nu?}
{Er zijn twee mogelijkheden die je kan hanteren mits u beveiligt bent met een professioneel alarmsysteem en toch te maken krijgt met een inbraakpoging.| Wat als u beschikt over een alarmsysteem en er zijn toch criminelen die uw huis trachten binnen te dringen?| Welke acties kan ik treffen indien mijn woonst beveiligt is met een alarm en toch te maken krijg met een inbraakpoging?| Welke bijkomende voorzorgsmaatregelen kan ik treffen als ik te maken krijg met criminele bendes die zich niet laten intimideren door mijn alarmsysteem? | Wat kan ik doen als ik een alarmsysteem heb en toch te maken krijg met die veertig percent inbrekers die niet terugdeinzen voor een systeem?}

{De eerste mogelijkheid| Optie één| Veiligheidsmaatregel één| De eerste voorzorgsmaatregel bovenop een alarmsysteem}
{De eerste mogelijkheid is om een tekstbericht te ontvangen op de ingestelde GSM nummers. Indien een inbreker de woonst betreedt en gedetecteerd wordt door een bewegingssensor, zullen alle GSM nummers een SMS krijgen. | U kan ervoor opteren om met een GSM module te werken. Mits er een inbraakpoging of inbraak plaatsvindt, ontvangen alle gemelde nummers een SMS.| U kan opteren om uw alarmsysteem in verbinding te zetten met een GSM module. U kan enkele geliefde en betrouwbare personen hun nummers in de GSM module activeren opdat ook zij een SMS krijgen in geval dat er zich een inbraakpoging, evenals een effectieve inbraak plaatsvindt.| U kan opteren om een GSM module aan te schaffen. Deze staat in verbinding met uw alarmsysteem. U kan meerdere nummers van betrouwbare personen aan deze GSM module verbinden. U en inclusief alle opgegeven nummers zullen een SMS krijgen in geval uw alarmsysteem in werking treedt.} {Dit is zonder twijfel niet evident want stel dat er 3 GSM nummers ingesteld zijn, krijgen alle 3 de personen op hetzelfde moment de SMS. Je kan de politie dus pas inlichten voordat je met elkaar contact hebt opgenomen want 3 verschillende oproepen naar de politie voor dezelfde inbraak kan vanzelfsprekend niet. Nadat de 3 mensen met elkaar contact hebben gehad en besproken hebben wie de politie zal opbellen, is er vanzelfsprekend al veel tijd verstreken. Alsmede is het belangrijk om even stil te staan op welk moment de politie werkelijk op de plaats van het misdrijf aanwezig zal zijn.| Deze methode is dus niet optimaal. In geval dat er zich een inbraak of inbraakpoging voordoet en het alarmsysteem in werking treedt, krijgen alle gemelde nummers op hetzelfde moment een tekstbericht. Iedereen zal in paniek slaan en met elkaar contact moeten opnemen om te kijken wie al dan niet de politie zal verwittigen. Via deze weg gaan er allicht cruciale minuten verloren.| Stel uzelf in de volgende situatie: u kiest ervoor om een GSM module in verbinding te stellen met uw alarmsysteem. U activeert als eerste uw eigen nummer. Als tweede en drie nummer kiest u uw partner en een betrouwbaar familielid of naaste. Op een dag krijgt u een inbraakmelding via SMS. Wat doet u? Allereerst zal u naar uw naaste bellen om te kijken of deze toevallig thuis is en iets verdacht opmerkt of u contacteert uw levensgezel. Pas nadat u onderling besloten hebt, dat u de politie gaat alarmeren zijn de vogels al lang gaan vliegen. Evenzeer kan u zichzelf afvragen op welk moment de politie tenslotte ter plaatste zal zijn.} {We merken dus op dat er veel kostbare tijd verloren gaat tussen de inbraakmelding en het contact met de politie. Een inbraak duurt doorsnee maar 8 minuten dus alles moet vlot gaan.| We kunnen dus bevestigen dat er veel zinvolle tijd verloren gaat vanaf het alarmsignaal totdat de politie ingelicht wordt. Wist u dat een inbraak ongeveer acht minuten duurt? Het is zodoende van fundamenteel belang dat de inbraakmelding aan de politie vlot en zo doelmatig mogelijk gebeurt omdat de inbraak zelf slechts maar ongeveer acht minuten tijd in beslag neemt.} {Natuurlijk is het ook van groot belang om even stil te staan bij het feit dat ingeval de politie bij uw woning aankomt en het blijkt om een valse aangifte te gaan, dat u een geldstraf van gemiddeld 220 euro kan krijgen.| Ook is het belangrijk om te weten dat indien het om een valse aangifte gaat en de politie nodeloos terplaatste moet komen, u hiervoor een bekeuring kan verwachten. Deze bekeuring kan al snel oplopen tot zo’n 220 euro.} {Heeft u er ook al bij stil gestaan als de mensen de SMS niet direct zien dat er volstrekt niets gebeurt? Dan heeft een alarmsysteem niet veel nut meer uiteraard. De buitensirene zal wel in werking treden maar weinig mensen kijken hier nog naar om.| Het nut van een alarmsysteem verliest ook zijn belang als de verschillende personen de SMS niet meteen zien. Indien de desbetreffende personen de SMS niet direct opmerken, zal er dus ook geen directe handeling ondernomen worden.| Enkel de buitensirene zal beginnen loeien natuurlijk. Maar vandaag de dag vragen de buren zich alleen af op welk moment dat geloei zal stoppen en zullen nauwelijks nog actie ondernemen om de politie te waarschuwen. Ze staan niet meer stil bij het feit dat het om een echt alarmsignaal gaat. Ze zijn alleen nukkig en hopen dat het kabaal zo snel als kan zal eindigen.| Tevens is het cruciaal om uzelf weloverwogen af te vragen wat er eigenlijk gebeurt wanneer geen enkele persoon de SMS meteen opmerkt. De buitensirene is het enige element dat zal melden dat er een inbraak plaatsvindt. Als u vandaag de dag een alarm hoort, kijkt u dan nog om? Gaat u zelf nog tot de actie over? Wel, het is zo dat de tijd van de Supermannen en Mega Mindy’s afgelopen is. Vroeger kwam iedereen op straat indien er een alarm afging en er was steeds wel iemand die tot de actie over ging. Vandaag niet meer! Men denkt uitsluitend nog aan zijn persoonlijke veiligheid. En mogelijkerwijs terecht, want laat ons eerlijk zijn dat in de meeste gevallen waar er alarm wordt geslagen, om welke aanleiding dan ook, alleen gespecialiseerde hulp doeltreffend werkt.}

{De tweede optie| Optie twee| Kies voor de beste oplossing om de veiligheid van uw woning te optimaliseren.| De beste oplossing is een meldkamer.| De beste veiligheidsmaatregel bovenop een alarmsysteem}
{De tweede mogelijkheid is om uw alarmsysteem in verbinding te stellen met een meldkamer, ook controlekamer genoemd.| Beveilig uw woonhuis zoals het moet en koppel uw alarmsysteem aan een meldkamer.| Kies bewust voor een alarmsysteem met een meldkamer en verlaat uw woonhuis met een veilig gevoel.| Een alarmsysteem aansluiten aan een alarmcentrale biedt u de kans om de bescherming van uzelf en uw woonst zo goed mogelijk te optimaliseren.| Door uw alarmsysteem te verbinden aan een noodcentrale weet u beslist dat er steeds op een professionele wijze werkelijk actie ondernomen wordt.}

{Wat is een meldkamer en hoe werkt het? De omschrijving en de functie van de meldkamer.| De meldkamer}
{Een centrale is een ruimte waarin een ploeg van gespecialiseerde personen in contact staan met uw alarmsysteem met behulp van de vaste telefoonlijn of een GSM module.| De meldkamer is het kloppend hart van de hulpdiensten. De bemanning van een centrale bestaat uit speciaal opgeleide centralisten die in ploegendiensten werken.| De meldkamer neemt 24 uur per dag en 7 dagen per week hulpverzoeken van burgers in nood aan en dirigeert de hulpverleners razendsnel en effectief naar de locatie van het voorval.| Een ploeg van specialisten die ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk de correcte hulp ter plaatse is. Waar u ook bent, u wordt telkens gewaarschuwd.} {Ook bij de verbinding van een meldkamer kunnen er meerdere nummers worden doorgegeven. Indien de eerst opgegeven persoon onbereikbaar is, wordt de eerst volgende nummer opgebeld.| Ook bij een centrale kan u verschillende nummers opgeven zodat men in geval van nood deze mensen kan contacteren en op de hoogte te brengen dat er een alarmmelding is. U kan enkele betrouwbare mensen verzoeken dat ook zij hun nummer willen opgeven. Ingeval u onbereikbaar bent, worden zij op de hoogte gebracht van de melding.} {Indien er niemand bereikbaar is, wordt de politie ook ingeschakeld indien er dubbele detectie is. U bent dus zeker dat er onmiddellijk actie ondernomen wordt bij een inbraakmelding.| Ook als er niemand van de opgegeven personen bereikbaar is wordt de politie verwittigd en terplaatste gestuurd bij dubbele detectie. Wetend dat er meteen actie ondernomen wordt en dat er permanent hulp opkomst is, dat gevoel van bescherming is goud waard!}

{Kortom een alarmsysteem komt veel meer tot zijn recht als deze gekoppeld is aan een meldkamer. De werking is veel doeltreffender.| Ongeacht waar u bent, de connectie van uw alarmsysteem met een meldkamer zorgt er voor dat er een gepaste opvolging gebeurt in geval van een alarmsignaal.| We kunnen dus besluiten dat een alarmsysteem dat in verbinding staat met een meldkamer de veiligheid van uw woning en uzelf verzekerd is. U weet dat er onmiddellijk actie ondernomen wordt en dat er altijd hulp op komst is.| Een alarmsysteem dat aangesloten is aan een meldkamer verhoogt het gevoel van veiligheid aanzienlijk. U kan met een gerust gevoel gaan slapen of uw verblijf verlaten. U weet dat er iedere keer op een professionele wijze snel en doeltreffend gehandeld zal worden en dat steeds de juiste hulp op komst is.}

{Publicatie van Kobe Bické| Geschreven door Kobe Bické| Auteur: Kobe Bické| Tips en advies vanwege Kobe Bické}

Tags: alarmsysteem, inbraakbeveiliging, inbraak, inbraakpreventie, alarm, meldkamer, centrale


Auteur:

This author has published 3957 articles so far. More info about the author is coming soon.

Geef een reactie