Waarom de populariteit van payroll toeneemt 6037

10 december 2013 | Auteur: | Posted in Financieel

Payroll is het uitbesteden van het werkgeverschap. Kort gezegd betekent dit dat de gehele loon-, arbo-, en personeelsadministratie en de daarbij horende verplichtingen en financiële risico’s uit handen gegeven wordt. Hierbij blijft u echter wel volledig in controle over de werving en selectie van uw personeel, de arbeidsvoorwaarden en het dagelijks contact. Maar juridisch gezien bent u niet de werkgever, wat dus de hiervoor genoemde voordelen teweeg brengt. HSU Payroll Services is een payroll organisatie met vestigingen en payroll specialisten door heel het land. Payroll kan voor ieder bedrijf van toegevoegde waarde zijn, maar voor de ZZP’er in het bijzonder.

Payroll ZZP
Wat is dan exact de reden dat payrolling juist voor de ZZP’er zo interessant maakt? Dit komt door het feit dat het voor de ZZP’er nagenoeg onmogelijk is om verstand te hebben van alle sociale premies en de vele bijbehorende wetten. En ook in de omstandigheid dat de ZZP’er de benodigde kennis en ervaring in huis heeft, dan is het een dusdanige tijdrovende taak dat er veelal besloten wordt dit werk uit te besteden aan een payroll specialist. Omdat payrolling inhoudt dat u als ZZP’er bij ons in “loondienst” bent, neemt HSU Payroll Services niet enkel alle bijbehorende administratieve handelingen over maar bent u ook verzekerd voor sociale premies. Met behulp van payrolling kan HSU Payroll Services u beschermen tegen risico’s als ziekte, werkloosheid en het risico van niet betalende debiteuren. Tevens hoeft u zich niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en uw opdrachtgever zal geen VAR verklaren benodigd hebben.


Auteur:

This author has published 3957 articles so far. More info about the author is coming soon.

Geef een reactie